Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

Site map

Her kan du se hvordan hjemmesiden er organiseret. Det er en frivillig "test deg selv" etter de fleste leksjonene.

FORSIDEN

 

1.0 HVA ER MENNESKERETTIGHETER?

1.1 Statenes ansvar

1.2 Dokumenter

1.3 Menneskerettigheter - en målsetting

 

2.0 HISTORIKK

2.1 I riktig gamle dager…

2.2 Borgerskapet og utviklingen av sivile og politiske rettigheter

2.3 Arbeiderklassen og utviklingen av sosiale, økonomiske og kulturelle rettgeter

2.4 Andre verdenskrig og FN

2.5 Verdenserklæringen om menneskerettighetene

2.6 Menneskerettighetene i vår tid

 

3.0 HVILKE RETTIGHETER?

3.1 Sivile og politiske rettigheter

3.2 Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter

3.3 Barn

3.4 Kvinner

3.5 Flyktninger

3.6 Menneskerettigheter i krig

 

4.0 BESKYTTELSE

4.1 Stater

4.2 Internasjonale statlige organisasjoner

4.3 Ikke-statlige organisasjoner (NGOer)

4.4 Presse og medier

4.5 Internasjonale straffedomstoler

 

5.0 MENNESKERETTIGHETER I HVERDAGSLIVET

5.1 Norge

 

6.0 MENNESKERETTIGHETER - ANGÅR DET MEG?

6.1 Hva kan jeg gjøre?

 

EKSAMEN

 


2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS