Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

3.6 KRIG

Det sies at i krig og kjærlighet er alt tillatt. Det er ikke sant. Det finnes regler som spesielt skal beskytte menneskerettigheter i krig og væpnede konflikter.

De kalles internasjonal humanitær rett. Soldater har for eksempel ikke lov til å bortføre, voldta eller drepe sivilbefolkning, det vil si mennesker som ikke hører til militære styrker. Soldater som er tatt til fange av fienden har også rettigheter. De skal ikke drepes eller tortureres, og er de såret må de tas hånd om og pleies. Det er heller ikke lov til å stjele, selv om man kommer over hus som er forlatt.

Grunnlaget for internasjonal humanitær rett ble lagt lenge før andre verdenskrig. Allerede i 1864 deltok
representanter fra mange stater på en konferanse i Geneve der de laget regler for hvordan man skulle
behandle sårede soldater. Siden har det kommet til flere konvensjoner som inneholder regler for krigføring og som gir rettigheter til sivile, krigsfanger, journalister, helsearbeidere og noen andre grupper under væpnede konflikter.

Alvorlige forbrytelser under krig og konflikt:

  • Krigsforbrytelser er alvorlige krenkelser av reglene for hvordan kriger skal foregå.
  • Forbrytelser mot menneskeheten er systematisk og omfattende umenneskelige handlinger mot en sivilbefolkning, så som tortur, voldtekt, bortførelse og drap.
  • Folkemord er forsøk på å utrydde helt eller delvis menneskegrupper på grunnlag av rase, nasjonalitet eller religion.

Dersom enkeltmennesker bryter internasjonal humanitær rett og gjør seg skyldig i krigsforbrytelser,
forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord, kan de ble stilt for retten. Det er først og fremst nasjonale domstoler som har ansvaret for å gjennomføre slike rettssaker. Dersom dette ikke blir gjort, kan krigsforbrytere stilles for retten i en internasjonal permanent straffedomstol som ligger i Haag i Nederland.

- i Irak 1987-1988 ble den kurdiske minoriteten i nord angrepet med giftgass av irakiske myndigheter.

 

- i borgerkrigen i Rwanda i 1994 ble opp mot en million mennesker drept under noen få måneder.

 

- under krigen i og mot Bosnia-Hercegovina ble rundt 8 000 bosniske gutter og menn massakrert i
byen Srebrenica i løpet av noen få julidager i 1995.

 

- Siden krigen i Syria startet i 2011, er hundretusenvis av mennesker drept. En FN-studie høsten 2014 konkluderte at mer enn 191 000 mennesker hadde mistet livet, mens en studie av Syrian Centre for Policy Research som ble publisert i februar 2016, anslo antall døde til 470 000 personer. Antall sårede ble anslått til 1,9 millioner mennesker.

 

 

Visste du at det finnes regler for krig?

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安