Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

3.1 SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER

De sivile og politiske rettighetene er definert i artiklene 3 til 21 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. De er utdypet i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Artiklene i konvensjonen inneholder bestemmelser om:

 • Retten til liv (artikkel 6)
 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 7)
 • Forbud mot slaveri (artikkel 8)
 • Retten til ikke å bli utsatt for vilkårlig arrest eller varetekt (artikkel 9)
 • At alle personer som fratas sin frihet skal få en human behandling (artikkel 10)
 • Bevegelsesfrihet og retten til selv å bestemme sitt bosted (artikkel 12)
 • Likhet for domstoler og tribunaler og garantier for rettssikkerhet (artikkel 14)
 • Forbud mot at straffelover skal ha tilbakevirkende kraft (artikkel 15)
 • Retten for enhver til anerkjennelse som person i rettslig henseende (artikkel 16)
 • Forbud mot vilkårlig eller ulovlig inngrep i en persons privatliv, familieliv, hjem eller
 • korrespondanse (artikkel 17)
 • Retten til tanke- samvittighets- og religionsfrihet (artikkel 18)
 • Ytringsfrihet (artikkel 19)
 • Forsamlingsfrihet, herunder retten til fagforeningsmedlemskap (artikkel 22)
 • Retten for enhver til å ta del i styrte i sitt land (artikkel 25)
 • Likhet for loven (artikkel 26)

167 stater har ratifisert Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. De er forpliktet til å gjennomføre rettighetene umiddelbart etter ratifisering.

- Ifølge Amnesty International er tortur et overlagt angrep på en persons psyke, kropp og verdighet som er utført av en offentlig tjenestemann eller en annen som handler med statlig aksept. Selv om mange land har redusert bruken av tortur, fortsetter regjeringer over hele verden praksisen. Hensikten er å få informasjon, tvinge frem tilståelser eller straffe. 
- 157 land har akseptert FNs konvensjon mot tortur.
- Amnesty International har rapportert om tortur eller annen mishandling i 141 land i løpet av de siste fem årene.
- I 82 % av landene i Amnesty Internationals årlige rapport fra 2014 ble det rapportert om tortur og annen mishandling. 

 

-I april 2016 ble presten Christoforos Schuff arrestert foran Stortinget etter å ha protestert mot regjeringens asylinnstramminger. Sammen med flere aksjonister satte Schuff opp en provisorisk teltleir foran Stortinget. Den skulle minne om leirene i Hellas, Calais og andre steder i verden. Etter ikke å ha fulgt politiets ordre om å fjerne seg, ble han arrestert sammen med fem andre demonstranter

 

- Ytringsfriheten har sine grenser. I 2015 ble Pegida-leder Max Hermansen fjernet som lærer ved Kuben videregående skole på grunn trusler han hadde kommet med mot skoleelevene i et intervju i TV 2. Han sa han var redd for at noen av de muslimske elevene kunne angripe han, og advarte mot at han i så fall ville ty til nødverge og slå først. Uttalelsene førte til klager fra elever og foreldre, og rektor ved Kuben videregående og Utdanningsetaten i Oslo mente det ikke var forsvarlig å la Hermansen fortsette som lærer.

 

 

Visste du at alle rett til tanke- samvittighets- og religionsfrihet?
(Verdenserklæringen art. 18)

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安