Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

4.3 IKKE-STATLIGE ORGANISASJONER

En av de viktigste aktørene som arbeider for menneskerettighetene er de ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjonene (eller NGOer, av det engelske Non Governmental Organisation).

Eksempler på NGO i NorgeDe kalles ofte ”uavhengige organisasjoner” fordi de kan mene og si hva de vil uten å være talsmenn for statens politikk. Ofte brukes også betegnelsen ”ideelle organisasjoner” fordi de er opptatt av å endre samfunnet til det bedre uten å tjene penger på det.

Eksempler på slike organisasjoner i Norge er Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité, Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS),
Redd Barna, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Antirasistisk senter.

De ikke statlige organisasjonene er opprettet av engasjerte personer som er opptatt av menneskerettighetene. Ofte blir organisasjonene talerør for sårbare grupper i befolkningen som flyktninger, barn, funksjonshemmede, innsatte i fengsler, prostituerte og andre. Organisasjonene har som regel god kontakt med vanlige mennesker og mange av dem har støttemedlemmer. Mange ikkestatlige organisasjonene er meget dyktige på sine felt, og blir derfor tatt på alvor av myndigheter og presse.

I noen land oppfatter myndighetene de ikke-statlige organisasjonene som brysomme og truende, fordi de kritiserer myndighetenes politikk. Hvert år blir mange menneskerettighetsaktivister drept fordi de har oppdaget brudd på menneskerettighetene og kritisert myndighetene.

Organisasjonene har ulike formål og bruker forskjellige virkemidler for å fremme menneskerettighetene. Noe av det de kan gjøre er å:

  • Overvåke menneskerettighetssituasjonen og foreslå hvordan statlige myndigheter kan forbedre den
  • Fortelle om menneskerettighetsproblemer og løsningsforslag til mediene, som igjen forteller det videre til folket og setter press på myndighetene
  • Hjelpe personer og grupper som mener de er ofre for menneskerettighetsbrudd
  • Informere og gi opplæring om menneskerettigheter
  • Organisere kampanjer
  • Støtte organisasjoner i andre land som arbeider for menneskerettighetene

- Amnesty International har i 2016 rundt 100 000 medlemmer og støttespillere i Norge

 

- I 2015 gikk NRKs TV-aksjon til Regnskogsfondet. I alt 189 millioner kroner ble samlet inn fra norske givere. Pengene skal brukes til å bevare noen av verdens siste store regnskogsområder i Peru, Brasil, Kongo og på øya Ny-Guinea

 

- Flyktningrådet har arbeidet for mennesker på flukt siden 1946, og er i dag en av de største organisasjonene i Norge.

 

 

Visste du at verdens største ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjon Amnesty International, har 7 millioner medlemmer og støttespillere verden over?

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安