Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

3.0 HVILKE RETTIGHETER HAR VI?

”Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet”
Verdenserklæringen om menneskerettighetene artikkel 3.

Vi pleier ofte å dele inn menneskerettighetene i ulike grupper:

De politiske rettigheterDe sivile rettighetene verner liv, integritet, religionsfrihet, rettssikkerhet, privat- og familieliv, ytrings-, forsamlings-, forenings- og bevegelsesfrihet.

De politiske rettighetene verner retten til å ta del i sitt lands styre (stemmerett og rett til å stille til valg)

De økonomiske rettighetene verner retten til arbeid, til å danne og delta i fagforeninger, til å streike og til en tilstrekkelig levestandard

De sosiale rettighetene verner individets rett til understøttelse ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og andre forhold som den enkelte selv ikke rår med

De kulturelle rettighetene verner retten til undervisning og til å ta del i kulturlivet og nyte godt av vitenskap og opphavsrett

Siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene kom til i 1948, har FN og andre mellomstatlige
organisasjoner utarbeidet mange konvensjoner om menneskerettigheter. Noen konvensjoner er utarbeidet for å sikre sårbare gruppers rettigheter.
Slike grupper er kvinner, barn, flyktninger, urbefolkninger og funksjonshemmede.

Andre konvensjoner er utviklet for å bedre situasjonen når det gjelder spesielle problemer som for eksempel rasisme, slaveri, barnearbeid, tortur og annen grusom og nedverdigende behandling, og så videre. Det finnes også egne regler som gir mennesker rettigheter under krig. Disse reglene kalles internasjonal humanitær rett.

- ytringsfrihet tilhører de sivile rettighetene
- stemmerett tilhører de politiske rettighetene
- retten til arbeid tilhører de økonomiske rettighetene
- rett til uføretrygd tilhører de sosiale rettighetene
- opphavsrett tilhører de kulturelle rettighetene

 

 

”Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet”

Verdenserklæringen om menneskerettighetene artikkel 3.

Vi pleier ofte å dele inn menneskerettighetene i ulike grupper.:

 

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安