Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

4.4 MEDIENE

Mediene er også viktige aktører i menneske-rettighetsarbeidet. Det er ofte gjennom TV, radio og aviser at enkeltmennesker og ikke statlige organisasjoner får oppmerksomhet rundt sakene sine.

NyhetsguttI et fritt og demokratisk samfunn skal mediene være ”vaktbikkjer” som sier ifra når staten misbruker makten sin. Det er viktig at det finnes mange forskjellige medier i et samfunn slik at befolkningen får informasjon og oppfatninger om hvordan samfunnet fungerer fra flere kilder.

Når pressen skriver om og retter søkelyset på det som er galt, blir både politikere og vanlige mennesker klar over problemene. Ofte kan det da danne seg et press fra befolkningen mot politikere og myndigheter for å rette opp problemene og skape forandringer. Det viser seg nemlig dessverre at selv om politikere og myndigheter er klar over problemer, er det ikke alltid at de gjør noen med det, før de er ”nødt”. Ofte så føler de at de er ”nødt” først når det blir negativ oppmerksomhet rundt et problem og søkelyset blir satt mot dem selv.

For menneskerettighetsorganisasjoner er det viktig å ha god kontakt med journalister slik at de kan skrive om aktuelle saker. Over hele verden finnes det uttallige eksempler på at enkeltmennesker og grupper har fått et bedre liv etter at mediene har satt søkelyset på problemene og fått myndighetene til å endre sin politikk.

I noen land kan det være farlig å være journalist og skrive eller uttale seg på TV om brudd på menneskerettighetene. Noen makthavere liker ikke at politikken deres blir kritisert slik at de får et negativt søkelys på seg. Til enhver tid sitter mange journalister og forfattere i fengsel fordi de har kritisert myndighetenes politikk.

- ”Lorenzo Natali Prize” er en europeisk pris som hvert år deles ut til journalister som har laget gode
reportasjer om menneskerettigheter, demokrati og utvikling.

 

- Organisasjonen ”Reportere Uten Grenser” rapporterte at 110 journalister ble drept verden over i 2015. Det litt uvanlige, var at to tredeler av dødsfallene skjedde i det man ofte tenker på som ”fredelige” land. Frankrike viste seg å være et av de mest farlige landene. Det ble rangert på tredjeplass etter Syria og Irak. Angrepet på Charlie Hebdo i Paris bidro til å endre trenden fra 2014, da to tredeler av dødsfallene til journalister skjedde i krigssoner.

 

- ”Vær Varsom-plakaten” er et sett etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner vedtatt av Norsk Presseforbund. Plakaten skal bidra til å hindre at pressens ytringsfrihet går på bekostning av andre menneskerettigheter.

 

 

Visste du at i 2015 ble 110 journalister verden over drept, bare fordi de gjorde jobben sin?

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安