Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

4.0 BESKYTTELSE

Menneskehetens historie har vist at makthavere og statlige myndigheter har begått overgrep og vært ansvarlig for massemord på borgerne.

Killing Fields KambodsjaBoken ”Death by government” tar for seg de største massedrap som er begått av statlige myndigheter på 1900-tallet (fram til 1987). Den tar for seg Tyskland under nazismen, Sovjetunionen under kommunismen, Kina under kommunismen, Kambodsja under Røde Khmer og alle andre regimer som har begått overgrep i en størrelsesorden som kan betegnes som folkemord og massedrap. Boken viser at så mange som 169 millioner mennesker er drept av statlige myndigheter. Studien konkluderer at jo større makt staten har, jo større muligheter har den til å handle vilkårlig og følge innfallene til den politiske eliten. Jo større makt, jo mer krigersk og jo større antall drepte. Motsatt viser studien at jo mer statens makt er begrenset, fordelt og desentralisert, kontrollert og balansert, jo mindre aggressiv vil den være. Derfor er det slik at demokratier begår mindre grad av folkemord og statlige massemord enn andre regimer. Det beste man kan gjøre for å forhindre fremtidige statlige massedrap, er derfor å fremelske og legge til rette for demokrati og menneskerettigheter.

Menneskerettighetene er regler som skal begrense statens vilkårlige makt ved å definere hvilke forpliktelser den har overfor sine innbyggere. Menneskerettighetene er derfor først og fremst regler
som staten må følge. Det er de statlige myndighetene som har ansvaret for å sette menneskerettighetene ut i livet.

Men andre aktører er også viktige. De spiller forskjellige roller og har ulik typer makt, men alle påvirker samfunnet og kan fremme menneskerettighetene.

  • Mellomstatlige organisasjoner
  • Uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner
  • Presse og medier

Viktig er det også å være klar over at vi enkeltmennesker kan bidra. Er du ungdom har du muligheter i din hverdag hjemme i familien, på skolen eller blant venner til å ta opp diskriminering, mobbing eller andre problemer. ”Tenk globalt, handle lokalt!” er et munnhell som med fordel også kan brukes når det
gjelder menneskerettigheter.

- I Sovjetunionen 1930 – 1953 blir ufattelig mange mennesker arrestert, forvist eller regelrett henrettet
under ledelse av Josef Vissarionovitsj Stalin. All makt ligger hos han og noen lojale tilhengere. Stalins
mistenksomhet og redsel for potensielle fiender gjør at han under hele sin tid som Sovjets leder systematisk arresterer, forviser og henretter dem som er uenig med ham. Man regner med at mer enn tjue millioner ble regelrett drept. Beregninger viser at er enn 40 millioner sivile døde som følge av Stalins politikk.

 

- i 2000 mottok indianerne en offentlig unnskyldning fra det amerikanske Bureau of Indian Affairs for historiens mange massakrer, forflytninger og ødeleggelse av indiansk språk og kultur.

 

- urbefolkningen i Australia, The Aboriginals, har lenge blitt dårlig behandlet av myndighetene. Selv om
regjeringen nå erkjenner grove menneskerettighetsbrudd i fortiden nekter de likevel å komme med en offentlig unnskyldning. Det australske folket har imidlertid etablert en ny tradisjon: ”Sorry Day” 26. mai.

 

- Romanifolket og samene er minoritetsgrupper som lenge ble behandlet dårlig av den norske staten. I 2008 kom regjeringen formelt med en unnskyldning til urbefolkningen. Statsministeren Kevin Rudd trakk særlig frem den ”stjålne generasjonen” - de tusenvis av barn som ble tatt fra sine foreldre med tvang

 

 

Visste du at statlige myndigheter på 1900-tallet har vært
ansvarlige for drap på mer enn 169 millioner mennesker?
Menneskerettighetene gir enkeltmenneskene rettigheter og
begrenser statens makt.

 

2004 - 2024 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安