Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

2.3 ARBEIDERKLASSEN OG UTVIKLINGEN AV ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLERETTIGHETER

Menneskerettighetskampen i opplysnings- og revolusjonstiden dreide seg om individets frihet og rett til å delta i styringen av samfunnet.

Det var dette det nye borgerskapet ønsket seg. Etter hvert som borgerskapet fikk mer makt og samfunnet utviklet seg videre, oppsto det enda en ny samfunnsgruppe med nye behov, nemlig arbeiderne. Arbeiderne jobbet i fabrikkene og bedriftene til borgerskapet, og var avhengige av dem slik bøndene var avhengige av jordeierne. På samme måte som borgerskapet tidligere hadde satt krav til makteliten om å få sine frihetsrettigheter oppfylt, satte nå arbeiderne krav om å få oppfylt sine sosiale og økonomiske behov. De solidariserte seg på tvers av landegrensene og kjempet frem krav om høyere lønn, bedre arbeidsforhold, kortere arbeidstid, rett til å streike og organisere seg, rett for alle barn til å gå på skole og andre velferdsgoder. Etter hvert ble også disse økonomiske sosiale og kulturelle rettighetene tatt med i mange staters lover.

Parallelt med arbeiderbevegelsens kamp, ble det også ført kamp for spesielle gruppers rettigheter. En av disse gruppene var kvinnene. De siste 2000 års teorier om demokrati og naturlige rettigheter hadde simpelthen utelatt kvinners rettigheter! Fortsatt var halve menneskeheten holdt utenfor mange av fremskrittene som skjedde i samfunnet. Kvinnene fikk ikke allmenn stemmerett i de fleste land før et stykke ut på 1900-tallet.

- Engelske Mary Wollstonecraft skrev i 1792 boken ”Et forsvar for kvinnens rettigheter”. Boken ble en
klassiker og er i dag en av de mest kjente bøker om kvinnesak.

 

- i Norge organiserte Marcus Thrane den første arbeiderbevegelsen i 1840-årene. Thrane krevde
allmenn stemmerett for menn, uavhengig av inntekt. Han mente også at arbeid var en menneskerett.
Disse kravene sjokkerte borgerskapet

 

- Karl Marx var arbeiderklassens viktigste ideolog og fremste talsmann. Han kritiserte borgerskapets
kapitalisme og ensidige vekt på sivile og politiske rettigheter

 

 

Visste du at i Storbritannia på begynnelsen av 1900-tallet kjempet de kvinnelige sufragettene for stemmerett og likestilling? (sufrage betyr stemmerett)

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安