Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

3.3 BARN

Menneskerettighetene skal sikre at sårbare grupper får beskyttelse. En slik gruppe er barna.
Barn er fullt og helt prisgitt de voksnes behandling. I 1989 vedtok derfor FN Konvensjonen om barnets rettigheter.

Barn har rettigheterI følge barnekonvensjonen er alle mennesker under 18 år barn. Konvensjonen bygger på fire hovedprinsipper:
1. Alle barn har rett til å vokse opp.
2. Alle barn har rett til utvikling.
3. Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse.
4. Alle barn har rett til å delta i saker som angår dem.

Alle land i FN, unntatt USA, har ratifisert FNs barnekonvensjon.

De fleste barn i Norge har det godt med en familie som bryr seg om dem. Men også her i landet kan
barn bli barn utsatt for overgrep. De kan bli mishandlet i familien eller på en institusjon hvis et bor der, eller bli utsatt for overgrep av bekjente. Noen barn kommer til Norge som flyktninger og får ikke de rettighetene de har krav på.

I mange fattige land kan situasjonen for barna være svært vanskelig. Mange barn må arbeide hardt hver dag og får derfor ikke mulighet til å gå på skole. I teppeindustrien i Pakistan for eksempel finnes mange barnearbeidere som arbeider lange dager og under dårlige forhold. Små barnefingre knyter penere knuter enn grove voksne hender, samtidig som barn klager mindre enn voksne. Profitthensyn gjør derfor at mange produsenter kynisk utnytter mindreårig arbeidskraft. Mange lignende eksempler finnes over hele verden.

Ingen har lov til å slå deg! - Du har rett til å si din mening og bli hørt!

Blir barn utsatt for misbruk har myndighetene et ansvar. Barnekonvensjonen sier at ”staten skal
beskytte alle barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. En annen viktig bestemmelse er at ”Alle barn har rett til å si sin mening og rett til å bli hørt i saker som angår det. Desto eldre barnet er, desto større betydning skal barnets meninger få. Verken foreldre, lærere eller andre personer kan nekte barnet denne retten.” Hvis du vet om barn som er utsatt for overgrep, må du si ifra til noen voksne.

 

- over hele verden arbeider millioner av kvinner og barn som sex-slaver. Ca. 1 million barn verves
hvert år til sexindustrien – de fleste under tvang

 

- Antallet barn som må arbeide har gått markert ned det siste tiåret. Mens det var hele 246 millioner barnearbeidere i verden i 2000, hadde antallet sunket til 168 millioner i 2012. Det pågår et omfattende internasjonalt arbeid for å avskaffe barnearbeid. Mange land har sluttet seg til internasjonale avtaler og innført nasjonale lover. Men selv om utviklingen er positiv, viser tallene at det er langt igjen.

 

- 20. november er den internasjonale dagen for barns rettigheter.

 

- Det er flere årsaker til at USA ikke har ratifisert barnekonvensjonen. En av dem er at de fremdeles praktiserer dødsstraff for ungdom som var under 18 år når de begikk den kriminelle handlingen, og at barn helt ned til 15 år kan sitte fengslet under uverdige forhold.
Dersom USA ratifiserte Barnekonvensjonen måtte landet hvert femte år rapportere til FN om hvordan situasjonen er. Dette slipper de nå og unngår dermed å ”stå skolerett” overfor FN og det internasjonale samfunn.

 

 

Visste du at FNs barnekonvensjon definerer
alle mennesker under 18 år som barn?

 

2004 - 2024 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安