Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

4.2 MELLOMSTATLIGE ORGANISASJONER

Mellomstatlige organisasjoner spiller også en viktig rolle i beskyttelsen av menneske-rettighetene. I mellomstatlige organisasjoner er det statene som er medlemmer.

HenderDet var FN som i 1948 vedtok de internasjonale menneskerettighetene. Siden har flere mellomstatlige organisasjoner arbeidet med å beskytte rettighetene. Organisasjonene har utarbeidet sine egne menneske-rettighetsdokumenter som alle bygger på Verdens-erklæringen om menneskerettighetene. ”Europarådet” og ”Organisasjonen for Sikkerhet og samarbeid i Europa” (OSSE) er organisasjoner der europeiske stater er medlemmer.

Når FN eller Europarådet har utarbeidet en menneskerettighetskonvensjon betyr det at statene i felleskap har kommet til enighet. Når en medlemsstat bryter med innholdet i konvensjonen, betyr det at denne staten ikke overholder det den og andre stater har blitt enige om. Fordi statene, ved å bli medlem i organisasjonen, har gitt opp noe av sin suverenitet, har de andre statene lov til å reagere på slike brudd. De skal følge med på hverandre for å se at alt går for seg slik det skal.

Når en stat har ratifisert en menneskerettighets-konvensjon skal den jevnlig rapportere (ofte hvert annet eller hvert fjerde år) til organisasjonen om hvordan konvensjonen blir satt ut i livet. Dersom en stat bryter forpliktelsene, kan dette tas opp på møter. Det kan dermed danne seg et stort internasjonalt press mot den staten som ikke respekterer menneskerettighetene.

- Europarådet har 47 medlemsland, inklusive flere tidligere kommunistland. Det ble stiftet i 1949 for å sikre menneskerettigheter og parlamentarisk demokrati i Europa. Rådet arbeider også for å sikre rettsstaten, harmonisere sosial lovgivning og fremme europeisk identitet og kultur. Siden 1989 har Europarådet satt spesielt fokus på menneskerettigheter og demokratisering i den tidligere Østblokken.

 

- NATO står for "North Atlantic Treaty Organisation", eller på norsk "Den nord-atlantiske traktats organisasjon". Pakten ble undertegnet i Washington 4. april 1949. NATO har i dag 28 medlemsland og er Norges viktigste sikkerhetspolitiske allianse.

 

- Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE er en organisasjon der USA, Canada og alle de europeiske land, inkludert statene i det tidligere Sovjetunionen, drøfter europeisk sikkerhetspolitikk, økonomi og menneskerettigheter. I dag deltar i alt 57 land.

 

 

Visste du at det finnes mer enn 5000 mellomstatlige organisasjoner i verden i dag?

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安