Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

1.0 HVA ER MENNESKERETTIGHETER?

Menneskerettigheter er rettigheter vi har bare fordi vi er mennesker. Verdenserklæringen om menneskerettigheter sier at "alle mennesker er født frie og like i verdiget og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Menneskerettighetene bygger på prinsippet om menneskers likeverd og egenverd. Selv om vi er forskjellige når det gjelder kjønn, hudfarge, etnisk og religiøs bakgrunn har vi de samme grunnleggende behov og de samme krav på beskyttelse.

FN og ungdommer

Det var medlemsstatene i den verdensomspennende organisasjonen FN (De forente nasjoner) som vedtok Verdenserklæringen om menneskerettighetene i 1948. Ingen land stemte i mot. Erklæringen inneholder 30 artikler som ber myndighetene om å oppfylle innbyggernes rettigheter. For første gang ble menneskerettighetene gyldige for alle mennesker i hele verden.

Menneskerettighetene definerer hvilke forpliktelser myndighetene har overfor enkeltmenneskene.

Hvert land har et ansvar for ikke å forskjellsbehandle mennesker på bakgrunn av hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller andre forhold.

Staten har også et ansvar for å sikre innbyggerne sosiale goder som skolegang og arbeid samt tilgang til vitenskap og kultur, ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å delta i styringen av landet.

 

Siden 1948 har statene, gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, utarbeidet mange dokumenter om menneskerettigheter. Disse internasjonale avtalene beviser at selv om man har forskjellige livssyn og interesser, kan likevel mennesker fra hele verden bli enige om noen grunnleggende verdier og samarbeide for å realisere dem.


 

- Den internasjonale menneskerettighetsdagen er
10. desember

- Det norske Utenriksdepartementet har en egen seksjon om menneskerettigheter og demokrati.

- Det finnes over 100 organisasjoner i Norge som arbeider med menneskerettigheter